Vidya Bharti Uttarakhand

Shishu Shiksha Samiti

Address: 43, Adarsh Nagar, Rishikesh

Telephone:0135-2433427

Email - shishushikshasamitiuk1995@gmail.com

Sub-Office

(Bhartiya Shiksha Samiti-Uttarakhand)

Address: Saraswati Vidya Mandir Inter College Campus, Mayapur, Haridwar

Pin: 249401

Telephone: 01334-266742

Email - bssmayapur@gmail.com

Sub-Office

Janshiksha Samiti-Uttarakhand

Address: Bahadurganj, Bajpur

Telephone: 05949-283137

Email - jssbazpur@gmail.com